PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra học kì II năm học 18-19- Môn Tiếng anh 9 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra học kì II năm học 18-19- Môn Ngữ văn 9 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra học kì II- Môn Toán 9 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
4 Đề + HDC Ngữ văn giữa kì 2 năm học 18-19 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
5 Đề + HDC Toán giữa kì 2 năm học 18-19 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
6 Đề + HDC Tiếng anh thi thử lần 2 năm học 18-19 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
7 Đề + HDC Toán thi thử lần 2 năm học 18-19 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
8 Đề Ngữ văn thi thử lần 2 năm học 18-19 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
9 Đệ + HDC Ngữ văn thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
10 Đệ + HDC Tiếng Anh thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
11 Đệ + HDC Toán thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
12 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN TIẾNG ANH Dương Thị Thơ [HyperLink19]
13 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN NGỮ VĂN Dương Thị Thơ [HyperLink19]
14 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN TOÁN Dương Thị Thơ [HyperLink19]
15 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
16 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
17 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
18 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
19 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
20 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
12345