PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
2 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
3 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
4 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
5 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
6 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
7 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
8 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
9 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
10 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
11 Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
12 ĐỀ KT Tiếng anh giữa kì II năm học 2017-2018 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
13 ĐỀ KT Toán giữa kì II năm học 2017-2018 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
14 ĐỀ KT Ngữ văn 9 giữa kì II năm học 2017-2018 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
15 ĐỀ KT Ngữ văn 8 giữa kì II năm học 2017-2018 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
16 ĐỀ KT Ngữ văn 7 giữa kì II năm học 2017-2018 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
17 ĐỀ KT Ngữ văn 6 giữa kì II năm học 2017-2018 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
18 Đề thi HSG Địa 8 huyện Bình Giang 2017-2018 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
19 Đề thi HSG Sử 8 huyện Bình Giang 2017-2018 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
20 Đề thi HSG Sinh 8 huyện Bình Giang 2017-2018 Dương Thị Thơ [HyperLink19]
1234