PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo đầu năm học 10/9/2013 [HyperLink19]
2 Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ năm 2012 HT [HyperLink19]
3 Biên bản xét giải thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 cấp trường năm 2011 - 2012 HT [HyperLink19]