PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch dạy hướng nghiệp năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
3 Kế hoạch dạy 7 buổi / tuần năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
4 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
5 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
6 Kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
7 Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
8 Dự thảo Nghị quyết tháng 3 năm 2018 05/03/2018 [HyperLink19]
9 HD chấm SK năm học 2017-2018 02/03/2018 [HyperLink19]
10 Hướng dẫn viết SK năm học 2017-2018 15/01/2018 [HyperLink19]
11 KẾ HOẠCH KIÊM TRA HỌC KÌ I CỦA thcs cỔ bÌ 15/12/2017 [HyperLink19]
12 kế hoạch kiểm tra học kì I. năm học 2017-2018 của PGD ĐT Bình Giang 30/11/2017 [HyperLink19]
13 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT của BGD&ĐT ngày 01/9/2017 27/10/2017 [HyperLink19]
14 Nôi quy phòng y tế trường THCS Cổ Bì 19/10/2017 [HyperLink19]
15 Nội quy tiếp công dân thực hiện từ ngày 12/12/2017 16/10/2017 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn kiêm rtra đầu năm của PGD 06/09/2017 [HyperLink19]
17 Quyết định về việc đồng ý cho giáo viên soạn giáo án bằng máy vi tính năm 2017 - 2018 20/08/2017 [HyperLink19]
18 Dự thảo quy định điều chuyển giáo viên 21/07/2017 [HyperLink19]
19 Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học 16/03/2017 [HyperLink19]
20 Quy định về một số việc cần làm ngay nhằm tăng cương vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên 16/03/2017 [HyperLink19]
    
1234