PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch tổ chức thi Online trong khi học sinh nghỉ học phòng chống Covid-19 18/03/2020 [HyperLink19]
2 Kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi học sinh đi học 05/03/2020 [HyperLink19]
3 Kế hoạch giáo viên lao động dọn vệ sinh, lau, tẩy rửa, sát trùng ... phòng chống dịch viêm phổi do virut 2019-nCoV 05/02/2020 [HyperLink19]
4 Lịch trực phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp do virut 2019-nCoV 05/02/2020 [HyperLink19]
5 Kế hoạch phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp do virut 2019-nCoV 05/02/2020 [HyperLink19]
6 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp do virut 2019-nCoV 05/02/2020 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 27/11/2019 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 27/11/2019 [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2019 27/11/2019 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu thực hiện từ 23 tháng 9 năm 2019 21/09/2019 [HyperLink19]
11 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 03 tháng 9 năm 2019 02/09/2019 [HyperLink19]
12 PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 21/12/2018 [HyperLink19]
13 LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 21/12/2018 [HyperLink19]
14 Kế hoạch dạy hướng nghiệp năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
15 Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
16 Kế hoạch dạy 7 buổi / tuần năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
17 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
18 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
19 Kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
20 Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019 17/10/2018 [HyperLink19]
    
1234