PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKC-00512 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Trong kho
STKC-00511 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Trong kho
STKC-00510 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Trong kho
STKC-00509 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Trong kho
STKC-00508 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Trong kho
STKC-00507 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Đang mượn
STKC-00506 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Trong kho
STKC-00505 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Trong kho
STKC-00504 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Trong kho
STKC-00503 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinh.LÊ THỊ KIM DUNGSách tham khảo Trong kho
TKNN-00318 Bài tập tiếng anh lớp 9 - Không đáp ánMAI LAN HƯƠNGSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-00317 Bài tập tiếng anh lớp 9 - Không đáp ánMAI LAN HƯƠNGSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-00316 Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 tập 2- Có đáp ánNGUYỄN THỊ THU HUẾSách tham khảo tiếng Anh Đang mượn
TKNN-00315 Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 tập 1- Có đáp ánNGUYỄN THỊ THU HUẾSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-00314 Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 tập 1- Có đáp ánNGUYỄN THỊ THU HUẾSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
12345678910...