PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Thế giới trong ta 26 468000
2 Văn học và tuổi trẻ 27 394000
3 Tài hoa trẻ 61 675900
4 Dạy và học ngày nay 80 1711000
5 Tạp chí khoa học giáo dục 86 1933000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 88 1730000
7 Sách tham khảo địa 91 1304300
8 Sách pháp luật 101 2906900
9 Sách tham khảo sinh 135 2354845
10 Sách tham khảo hoá 142 3346800
11 Tạp chí giáo dục 143 3039800
12 Thế giới mới 150 1414800
13 Sách tham khảo lịch sử 154 2359500
14 Sách Hồ Chí Minh 175 4863400
15 Sách đạo đức 178 1689900
16 Sách tham khảo lí 209 3961600
17 Sách tham khảo tiếng Anh 274 5431200
18 Sách thiếu nhi 275 4111000
19 Sách tham khảo 486 16987492
20 Sách tham khảo văn 716 19183000
21 Sách nghiệp vụ 990 17505400
22 Sách tham khảo toán 1018 23691200
23 Sách giáo khoa 1080 6545200
 
TỔNG
6685
127608237