PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn học và tuổi trẻ 25 370000
2 Thế giới trong ta 26 468000
3 Tài hoa trẻ 61 675900
4 Dạy và học ngày nay 75 1580000
5 Tạp chí khoa học giáo dục 80 1513000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 85 1643000
7 Sách tham khảo địa 91 1304300
8 Sách pháp luật 101 2906900
9 Tạp chí giáo dục 133 2779800
10 Sách tham khảo sinh 135 2354845
11 Sách tham khảo hoá 143 3365800
12 Thế giới mới 150 1414800
13 Sách tham khảo lịch sử 155 2382500
14 Sách Hồ Chí Minh 175 4863400
15 Sách đạo đức 181 1697100
16 Sách tham khảo lí 210 3972600
17 Sách tham khảo tiếng Anh 275 5472900
18 Sách thiếu nhi 290 4354500
19 Sách tham khảo 486 17017492
20 Sách tham khảo văn 720 19255100
21 Sách nghiệp vụ 990 17505400
22 Sách tham khảo toán 1022 23783800
23 Sách giáo khoa 1082 6561600
 
TỔNG
6691
127242737