PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Tố Như
   Sinh ngày: 11/07/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bình Dương - Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     HSG huyện môn Toán 9 - Đạt 7,75đ
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Thế Trưởng
   Sinh ngày: 09/10/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Cam Xá - Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     HSG huyện môn Toán 9 - Đạt 7,0đ
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Tố Như
   Sinh ngày: 11/07/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Bình Dương - Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     HSG trường môn Toán 6 - Đạt 9đ
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Thế Trưởng
   Sinh ngày: 09/10/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Cam Xá - Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     HSG trường môn Toán 6 - Đạt 8đ
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Kim Anh
   Sinh ngày: 22/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ô Xuyên- Cổ Bì- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     HSG trường môn Ngữ văn 7 - Đạt 7đ
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Đức Đoan
   Sinh ngày: 28/04/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bì Đổ- Cổ Bì- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:      HSG trường môn Toán 7 - Đạt 9,25đ
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thảo Hương
   Sinh ngày: 18/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bì Đổ- Cổ Bì- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:      HSG trường môn Toán 7 - Đạt 9,5đ
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Đức Quang
   Sinh ngày: 04/02/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hạ Bì- Cổ Bì- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Đỗ Xuân Sơn
   Sinh ngày: 08/05/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hạ Bì- Cổ Bì- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     HSG trường môn Toán 7 - Đạt 8,25đ
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Tố Như
   Sinh ngày: 11/07/2004  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Bình Dương - Cổ Bì- Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     HSG trường môn Toán 6 - Đạt 9đ
   Năm học: 2016 - 2017
1234567