PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai22:09:18
2Khách vãng lai22:00:30
3Khách vãng lai22:00:02
4Phạm Thị Yến Nga20:46:26
5Phạm Thị Yến Nga20:45:01
6Phạm Thị Yến Nga20:38:38
7Khách vãng lai20:33:23
8Khách vãng lai20:33:23
9Nguyễn Văn Thà20:00:12
10Khách vãng lai19:57:42
11Khách vãng lai19:56:07
12Nguyễn Thị Thu Hằng19:53:00
13Khách vãng lai19:50:38
14Khách vãng lai19:43:45
15Khách vãng lai19:42:20
16Khách vãng lai19:41:59
17Khách vãng lai19:40:39
18Khách vãng lai19:37:21
19Khách vãng lai19:28:55
20Khách vãng lai19:13:33
21Khách vãng lai16:51:05
22Khách vãng lai16:31:35
23Khách vãng lai15:20:10
24Khách vãng lai15:18:14
25Nguyễn Hải Hậu15:09:50
26Khách vãng lai15:02:24
27Khách vãng lai14:23:09
28Khách vãng lai13:25:07
29Khách vãng lai13:18:04
30Khách vãng lai11:06:08
31Khách vãng lai10:59:25
32Khách vãng lai10:40:15
33Khách vãng lai10:31:10
34Khách vãng lai10:27:27
35Khách vãng lai09:37:41
36Vũ Văn Hảo08:48:25
37Khách vãng lai08:45:01
38Lê Văn Kiên08:32:17
39Khách vãng lai07:09:52
40Khách vãng lai06:14:42
41Khách vãng lai04:29:47
42Khách vãng lai04:26:39
43Khách vãng lai00:00:37
21 9 2019