PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:55:18 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Vũ Thị Hồng Thư07:54:46 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
3Vũ Thị Hồng Thư07:54:10 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_td/nhap_diem.aspx
4Vũ Thị Hồng Thư07:53:58 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
5Vũ Thị Hồng Thư07:53:53 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Vũ Thị Hồng Thư07:53:47 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
7Khách vãng lai07:51:24 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai07:43:46 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
9Khách vãng lai07:42:39 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai07:13:58 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
11Khách vãng lai07:12:33 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
12Khách vãng lai07:08:52 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai07:05:22 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
14Khách vãng lai06:53:58 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
15Khách vãng lai06:43:48 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai06:42:56 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00969
17Khách vãng lai06:39:13 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/default.aspx
18Khách vãng lai06:39:06 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
19Khách vãng lai06:38:57 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai06:12:30 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8781
21Khách vãng lai06:07:01 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai05:54:26 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai05:38:02 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai05:18:40 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai04:26:00 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13760
26Khách vãng lai03:58:36 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai03:48:58 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai03:40:24 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
29Khách vãng lai03:13:40 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
30Khách vãng lai03:11:43 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
31Khách vãng lai02:20:12 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai02:00:00 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
33Khách vãng lai00:41:06 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
34Khách vãng lai00:37:35 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
35Khách vãng lai00:26:41 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00990
36Khách vãng lai00:02:09 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00986
22 1 2019