PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 27 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 24/02/2020

- Giáo viên bộ môn tăng cường giao bài tập và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong giai đoạn phòng chống bệnh dịch.

- Giáo viên tổ KHTN, KHXH thiết kế đề thi trắc nghiệm và tổ chức kiểm tra học sinh qua mạng Internet theo nội dung đã tập huấn ngày 14/02,19/02

- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình học sinh qua thông tin hai chiều báo cáo về đ/c Hương trước 12h30 hàng ngày.

- Đ/c Hảo gửi đề kiểm tra trắc nghiệm, nội dung ôn tập lên Webs của trường.

- Đ/c Hảo xây dựng kế hoạch chấm SK cấp trường.

HS nghỉ học phòng chống bệnh dịch. Trực lãnh đạo: Đ/c  Hương; Trực GV: Sáng đ/c Ngân, chiều đ/c Tiến; trực y tế đ/c Nghiệp

Tuần : 27 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 25/02/2020

- Giáo viên bộ môn tăng cường giao bài tập và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong giai đoạn phòng chống bệnh dịch.Gửi đề kiểm tra, nội dung ôn tập về đ/c Hảo.

- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình học sinh qua thông tin hai chiều báo cáo về đ/c Hương trước 12h30 hàng ngày, kiểm tra việc học ở nhà của học sinh

- Đ/c Hảo gửi đề kiểm tra trắc nghiệm, nội dung ôn tập lên Webs của trường,

- Chấm SK cấp trường vòng I.

- Đ/c Hương, đ/cThu chuẩn bị hồ sơ đón đoàn thanh tra của Sở Tài chính.

- Đ/c Hương xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh, khử trùng trường lớp trước khi học sinh trở lại học.

HS nghỉ học phòng chống bệnh dịch. Trực lãnh đạo: Đ/c  Hảo; Trực GV: Sáng đ/c Diễm, chiều đ/c Cải; trực y tế đ/c Hậu

Tuần : 27 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 26/02/2020

- Giáo viên bộ môn tăng cường giao bài tập và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong giai đoạn phòng chống bệnh dịch.Gửi đề kiểm tra, nội dung ôn tập về đ/c Hảo.

- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình học sinh qua thông tin hai chiều báo cáo về đ/c Hương trước 12h30 hàng ngày, kiểm tra việc học ở nhà của học sinh

- Đ/c Hảo gửi đề kiểm tra trắc nghiệm, nội dung ôn tập lên Webs của trường,

- Chấm SK cấp trường vòng I.

- Đ/c Hương hoàn thiện báo cáo đón đoàn kiểm tra của PGD về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. 

- 14 h Tổng vệ sinh trường lớp theo kế hoạch . Thành phần: Toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

HS nghỉ học phòng chống bệnh dịch. Trực lãnh đạo: Đ/c  Hương; Trực GV: Sáng đ/c Kiên, chiều đ/c Thư; trực y tế đ/c Nghiệp.

Tuần : 27 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 27/02/2020

- Giáo viên bộ môn tăng cường giao bài tập và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong giai đoạn phòng chống bệnh dịch.Gửi đề kiểm tra, nội dung ôn tập về đ/c Hảo.

- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình học sinh qua thông tin hai chiều báo cáo về đ/c Hương trước 12h30 hàng ngày, kiểm tra việc học ở nhà của học sinh

- Đ/c Hảo gửi đề kiểm tra trắc nghiệm, nội dung ôn tập lên Webs của trường,

- Chấm SK cấp trường vòng II.

- 9h00 đón đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của PGD. Thành phần: BGH, CTCĐ, TTVP, GV phụ trách y tế trường học.

HS nghỉ học phòng chống bệnh dịch. Trực lãnh đạo: Đ/c  Hương; Trực GV: Sáng đ/c Huy, chiều đ/c Mến; trực y tế đ/c Hậu.

Tuần : 27 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 28/02/2020

- Giáo viên bộ môn tăng cường giao bài tập và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong giai đoạn phòng chống bệnh dịch.Gửi đề kiểm tra, nội dung ôn tập về đ/c Hảo.

- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình học sinh qua thông tin hai chiều báo cáo về đ/c Hương trước 12h30 hàng ngày, kiểm tra việc học ở nhà của học sinh

- Đ/c Hảo gửi đề kiểm tra trắc nghiệm, nội dung ôn tập lên Webs của trường,

- Chấm SK cấp trường vòng II.

- Đ/c Hương, Thu chuẩn bị hồ sơ đón thanh tra sở tài chính.

HS nghỉ học phòng chống bệnh dịch. Trực lãnh đạo: Đ/c Hảo; Trực GV: Sáng đ/c Định, chiều đ/c Ngoan; trực y tế đ/c Nghiệp

Tuần : 27 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 29/02/2020

- Giáo viên bộ môn tăng cường giao bài tập và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong giai đoạn phòng chống bệnh dịch.Gửi đề kiểm tra, nội dung ôn tập về đ/c Hảo.

- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình học sinh qua thông tin hai chiều báo cáo về đ/c Hương trước 12h30, kiểm tra việc học ở nhà của học sinh.

- Đ/c Hảo gửi đề kiểm tra trắc nghiệm, nội dung ôn tập lên Webs của trường,

- Hội đồng KH cấp trường tổng hợp kết quả chấm xét duyệt SK

- Vệ sinh, chuẩn bị CSVC đón học sinh trở lại học tập.

HS nghỉ học phòng chống bệnh dịch. Trực lãnh đạo: Đ/c Hảo; Trực GV: Sáng đ/c Diễm, chiều đ/c Hằng; trực y tế đ/c Hậu