PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 14/10/2019

- Kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi bức cho ngành Giáo dục vào tiết sinh chào cờ;

- Tổ trưởng, tổ phó ký duyệt giáo án.

- Nộp hồ sơ bản dấu đỏ, sáng kiến tham dự hội thi GVG các môn Toán, Ngữ văn, Mĩ thuật, Vật lí và Địa lí cấp huyện về Phòng;

- 13h30’: đ/ Nguyên tham gia Hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại PGD Cẩm Giàng;

- BCĐ PCGD-XMC chỉnh sửa, bổ sung số liệu PCGD-XMC sau kiểm tra.
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 15/10/2019

- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- BCĐ PCGD-XMC các xã chỉnh sửa, bổ sung số liệu PCGD-XMC sau kiểm tra.

- BCH công đoàn báo cáo đ/c Hương việc chuẩn bj chia tay đ/c Hiền, đ/c Thơ, đ/c Khoa.

- Đ/c Kiên gửi giấy mời khách dự buổi lễ chia tay CBQL về nghỉ chế độ

Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 16/10/2019

- Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên;

- Đ/c Hương mang hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC và phiếu điều tra do trường phụ trách về để duyệt tại PGD.

- BCH công đoàn chuẩn bị nội dung chia tay đ/c Hiền, đ/c Thơ, đ/c Khoa.

Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 17/10/2019

- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, CSVC, DTHT, công khai, thu góp các trường.

- 15h00.Tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10;

- 15h30 tổ chức chia tay đ/c Hiền, đ/c Thơ, đ/c Khoa

Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 18/10/2019

- Phòng tổ chức kiểm tra chuyên môn, CSVC, DTHT, công khai, thu góp các trường.

- Kiểm tra CMNV đ/c Thà, đ/c Hoàn.

- GVBM tăng cường kiểm tra thường xuyên.

Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 19/10/2019

- Kiểm tra CMNV đ/c Thà, đ/c Hoàn.

- GVBM tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- Sinh hoạt lớp: GVCN tăng cường hướng dẫn giáo dục học sinh nâng cao ý thức tự quản.