PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
Video hướng dẫn Đăng nhập

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng ở

Trường THCS Cổ Bì

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số: 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tỉnh Hải Dương;

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 của trường THCS Cổ Bì

Nhà trường thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng ở trường như sau:

TT

Tên sách
(Ví dụ: Ngữ Văn 9, tập 1; Ngữ Văn 9, tập 2, ….)

Tác giả
(Ghi tất cả tên tác giả của bộ sách)

Tổ chức, cá nhân

Ghi chú

 

1

Ngữ văn 9, Tập 1 (Cánh Diều)

        Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)

 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

Ngữ văn 9, Tập 2 (Cánh Diều)

        Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)

 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

2

Toán 9, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

        Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (Đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

 

 

Toán 9, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

        Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (Đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

 

3

Tiếng Anh 9 ( Global Success)

         Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chỉ, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

4

Lịch sử và Địa lí 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

        Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm.

Nhà xuất bản
Đại học Sư phạm

 

5

Khoa học tự nhiên 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

         Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Hoàng Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần.

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

 

6

GDCD 9 (Cánh Diều)

         Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng.

Nhà xuất bản Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

 

7

Tin học 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

         Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai.

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

 

8

Âm nhạc 9 (Cánh Diều)

       Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

 

9

Mĩ thuật 9 (Cánh Diều)

      Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

 

10

Giáo dục thể chất 9 (Cánh Diều)

         Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu

Nhà xuất bản
Đại học Sư phạm

 

11

Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

         Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

12

Công nghệ 9: Định hướng nghề nghiệp (Cánh Diều)

        Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

13

Công nghệ 9 - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà (Cánh Diều)

        Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga; Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Thị Như Trang.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

14

Công nghệ 9 - Mô đun Trồng cây ăn quả (Cánh Diều)

        Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ Thanh Hải (Chủ biên), Vũ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Bích Phương

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

15

Công nghệ 9 - Mô đun Chế biến thực phẩm (Cánh Diều)

         Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Thanh Thủy

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Để tạo cơ hội cho học sinh lĩnh hội các kiến thức mới và học sinh lớp 9 có thêm môi trường để vận dụng các kiến thức đã học vào giải các đề kiểm tra; đồng thời thu hút học sinh vào hoạt độn ... Cập nhật lúc : 14 giờ 24 phút - Ngày 26 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
THÔNG BÁO (V/v tổ chức dạy học, kiểm tra trực tuyến theo hình thức trắc nghiệm 6 môn Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí lớp 9 theo đề chung) Kính gửi: Phụ huynh học ... Cập nhật lúc : 14 giờ 2 phút - Ngày 26 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Những việc học sinh cần làm ở nhà để phòng chống dich Covid-19 Những việc học sinh cần làm ở trường để phòng chống dich Covid-19 Những việc giáo viên cần thực hiện khi học sinh đi học để t ... Cập nhật lúc : 10 giờ 25 phút - Ngày 10 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Sáng nay ( 06/02/2020) thực hiện sự chỉ đạo của PGD huyện Bình Giang toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, các bác trong ban đại diện hội cha mẹ học sinh và em Vũ Thị Hải Linh lớp ... Cập nhật lúc : 10 giờ 30 phút - Ngày 6 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Nên: - Giữ ấm cơ thể; - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc các loại nước rửa thay chứa cồn; - Súc miệng bằng nước ... Cập nhật lúc : 10 giờ 9 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG, NƯỚC RỬA TAY Rửa tay với xà phòng có ý nghĩa rất lớn trong phòng chống dịch bệnh. Cục Quản lý môi trường y tế hướng dẫn 6 bước rửa tay với xà phòng tại ... Cập nhật lúc : 9 giờ 34 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Chỉ sau hơn một tuần phát động, ban lãnh đạo nhà trường đã thu được một số tiền không nhỏ gửi tới gia đình hai em và giá trị lớn hơn cả đó chính là các em học sinh đều biết thương yêu, giúp ... Cập nhật lúc : 10 giờ 37 phút - Ngày 15 tháng 12 năm 2019
Xem chi tiết
Ban lãnh đạo nhà trường kêu gọi hội cha mẹ học sinh, ban giám đốc công ty Head Giang Nhàn, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường và các em học sinh cùng chung tay, chung sức để giúp ... Cập nhật lúc : 15 giờ 1 phút - Ngày 26 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
Ngày 22 tháng 4 năm 2019 trưởng THCS Cổ Bì tổ chức khai mạc hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 43 phút - Ngày 24 tháng 4 năm 2019
Xem chi tiết
TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 Thực hiện Kế hoạch số 1182/SGD ĐT-GDCN&GDTN ngày 19/9/2017 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương hướng dẫn tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 ... Cập nhật lúc : 9 giờ 20 phút - Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Xem chi tiết
12345
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề kiểm tra học kì II năm học 18-19- Môn Tiếng anh 9
Đề kiểm tra học kì II năm học 18-19- Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì II- Môn Toán 9
Đề + HDC Ngữ văn giữa kì 2 năm học 18-19
Đề + HDC Toán giữa kì 2 năm học 18-19
Đề + HDC Tiếng anh thi thử lần 2 năm học 18-19
Đề + HDC Toán thi thử lần 2 năm học 18-19
Đề Ngữ văn thi thử lần 2 năm học 18-19
Đệ + HDC Ngữ văn thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019
Đệ + HDC Tiếng Anh thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019
Đệ + HDC Toán thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN NGỮ VĂN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN TOÁN
Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019
1234567
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thông báo danh mục SGK lớp 9 sử dụng ở trường THCS Cổ Bì
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công khai theo thông tư 36 năm học 2023-2024
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công khai năm học 2023-2024
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2022- 2023
Kế hoạch công khai năm học 2022- 2023
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn, kiểm định chất lượng năm học 2022-2023
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030
Kế hoạch tổ chức thi Online trong khi học sinh nghỉ học phòng chống Covid-19
Kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi học sinh đi học
Kế hoạch giáo viên lao động dọn vệ sinh, lau, tẩy rửa, sát trùng ... phòng chống dịch viêm phổi do virut 2019-nCoV
Lịch trực phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp do virut 2019-nCoV
Kế hoạch phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp do virut 2019-nCoV
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp do virut 2019-nCoV
123456