PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
Video hướng dẫn Đăng nhập

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thứ Hai

Ngày 01/5

- Các trường nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động.

Thứ Ba

Ngày 02/5

- Các trường nghỉ bù ngày 30/4.

Thứ Tư

Ngày 03/5

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- Các trường hoàn thành hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp;

- Hoàn thiện nội dung trong phần mềm quản lí điểm đối với khối 9 (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, nhận xét của hiệu trưởng);

- In sổ điểm lớp, xác nhận thông tin, đóng dấu giáp lai sổ điểm lớp 9;

- Vào học bạ, hoàn thành hồ sơ dự xét tốt nghiệp cho học sinh khối 9.

Thứ Năm

Ngày 04/5

- Sáng: Lớp 6, 7, 8 học bình thường.

- Họp hội đồng: Triển khai công tác tháng 5 và tổ chức bỏ phiếu quy hoạch nguồn  bổ sung cán bộ quản lý giai đoạn 2015 - 2020; 2020- 2025

Thứ Sáu

Ngày 05/5

- 7h 30’: Phòng GDĐT kiểm tra hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2017: Lãnh đạo nhà trường trực tiếp mang hồ sơ lên phòng (theo lịch trong HD xét TN năm 2017);

- Các trường khắc phục hồ sơ xét TN lớp 9 sau kiểm tra;

- PGD tập hợp kết quả kiểm tra dự xét tốt nghiệp;

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường.

- PGD tập hợp kết quả kiểm tra dự xét tốt nghiệp;

- Các trường hoàn thành cập nhật thông tin học sinh thi thử trên website PGD;

-13h 30' Đ/c Thơ họp giao ban BTCB

- 15-16h Đ/c Hiền duyệt quy hoạch cán bộ tại PGD - ĐT

Thứ Bảy

Ngày 06/5

- Các trường tiếp tục khắc phục hồ sơ xét TN lớp 9 sau kiểm tra;

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường.

- GVBM khối 6,7,8 hoàn thành ôn tập học kỳ 2

- Các trường tiếp tục khắc phục hồ sơ xét TN lớp 9 sau kiểm tra;

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- 10h30':  Đ/c Nhuần nhận đề thi thử lần 3 tại PGD.

- 14h00': In danh sách HS dự thi thử từ website PGD và niêm yết.

Chủ Nhật

Ngày 07/5

- Lớp 9 ôn thi THPT.

Thứ Hai

Ngày 08/5

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- 7h 30’: Thi thử THPT lần 3 môn Ngữ văn lớp 9 (120 phút);

- 9h 30’: Thi thử THPT lần 3 môn Tiếng Anh lớp 9 (60 phút); 

- 13h 30’: Thi thử THPT lần 3 môn Toán lớp 9 (120 phút);

- 16h 30’: Đ/c Nhuần Nộp bài thi thử THPT lần 3 về Phòng GDĐT;

- 16h 45’: Đ/c Nhuần Nhận đề KTHK II lớp 6, 7, 8 Phòng GDĐT;

-Đ/c Thơ phân công giáo viên đi chấm thi theo số liệu PGD- ĐT phân công

- Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách, dọc phách bài thi thử.

- Đ/c Hiền - Thơ - Nhuần chuẩn bị CSVC- hồ sơ cho việc xét tốt nghiệp

Thứ Ba

Ngày 09/5

- 7h 30' tổ chức xét công nhận tốt nghiệp năm 2017;

- Phòng GDĐT kiểm tra các trường công tác xét TN THCS (cả ngày);

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- Hoàn thành điểm hệ số II các môn của lớp 6, 7, 8;

- 13h 30’:GV chấm thi thử THPT lần 3 và nhập điểm tại THCS Vũ Hữu

Thứ Tư

Ngày 10/5

-  7h 30' hội đồng xét tốt nghiệp tiếp tục tổ chức xét công nhận tốt nghiệp năm 2017: Nộp Mẫu 3 tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp qua email;

- Phòng GDĐT kiểm tra các nhà trường về công tác xét TN THCS và tổ chức kiểm tra học kỳ II;

- 7h 0' họp phân công giáoviên cọi kiểm tra học kỳ

- 7h 30’: KTHK II môn Ngữ văn lớp 6, 7, 8 (90 phút);

- 9h 30’: KTHK II môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 (45 phút); 

- 7h 30’: Giáo viên Ngữ văn học biểu điểm chấm tại THCS Vũ Hữu;

- 9h 30’: GV Tiếng Anh học biểu điểm chấm tại THCS Vũ Hữu;

- Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách, dọc phách bài KTHK của học sinh;

- Lớp 9 học bình thường;

Thứ Năm

Ngày 11/5

- 7h 30':Đ/c Hiền Chủ tịch Hội đồng xét TN THCS và thư ký mang hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả tốt nghiệp;

- 7h 30': KTHK II môn Toán lớp 6, 7, 8 (90 phút);

- 9h 30’: KTHK II môn Vật lí lớp 6, 7, 8 (45 phút);

- 7h 30': GV Toán, Vật lí 6, 7, 8 học biểu điểm chấm KTHK tại THCS Vũ Hữu;

- Hiệu trưởng chỉ đạo đánh phách, dọc phách bài KTHK của học sinh;

- Lớp 9 học bình thường.

Thứ Sáu

Ngày 12/5

- Sáng: Tiếp tục kiểm tra học kỳ II các môn còn lại lớp 6, 7, 8;

- 7h 30': Phòng GDĐT ra quyết định công nhận TN THCS;

- Lớp 9 học bình thường;

- Từ 14h 00' Đ/c Nhuần có mặt tại Phòng GDĐT để:

+  Nộp bài kiểm tra học kỳ các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 và nhận bài kiểm tra về chấm;

+ Nhận bài thi thử lớp 9 đã chấm về giao cho GVBM trả, chữa bài;

+ Nhận hồ sơ công nhận TN THCS năm 2017.

- GVCN nộp tiền mua ấn phẩm, SGK cho Đ/c kiên

Thứ Bảy

Ngày 13/5

- Sáng: Tiếp tục kiểm tra học kỳ II các môn còn lại lớp 6, 7, 8;

- 9h 30': GVBM hoàn thành chữa bài thi thử vào THPT cho học sinh;

- 11h 00’- 13h 30': Phó HT gửi đề nghị sửa điểm về các trường;

- 15h 00’: Hoàn thành sửa điểm trên website;

- 16h 00’: Phòng GDĐT thống kê kết quả thi thử vào THPT;

- HT thông báo kết quả xét công nhận TN THCS và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh;

- Lớp 9 học bình thường.

- Đ/c Thơ lập thời khóa biểu học nghề phổ thông gửi Gmail về TT- GDHND- Bình Giang

Chủ Nhật

Ngày 14/5

- Lớp 9 ôn thi THPT.

 

Thứ Hai

Ngày 15/5

- 8h 00': Nộp bài kiểm tra học kỳ II của lớp 6, 7, 8 đã chấm về Phòng và nhận bài của trường, hoàn thành trả, chữa bài cho học sinh;

- Lớp 9 hoàn thành chương trình năm học.

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

- 16h 00': Các trường hoàn thành đăng ký thi THPT trên website PGD

- GVCN hạn cuối nộp tiền mua ấn phẩm, SGK cho Đ/c kiên

Thứ Ba

Ngày 16/5

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- Lớp 9 ôn thi THPT.

Thứ Tư

Ngày 17/5

- Giáo viên bộ môn lớp 6, 7, 8 hoàn thành điểm các loại cho học sinh;

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- Lớp 9 ôn thi THPT.

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Năm

Ngày 18/5

- Hoàn thiện nội dung trong phần mềm quản lí điểm đối với lớp 6, 7, 8 (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, nhận xét của hiệu trưởng);

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- Các trường dạy tiếng Anh thí điểm gửi báo cáo Phụ lục 3, 4, 5 theo CV 1031/SGD&ĐT-GDTrH ngày 09/8/2016 về việc hướng dẫn triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm năm học 2016 - 2017 về Phòng GDĐT để tập hợp gửi về Sở GDĐT (Đầu năm đã BC Phụ lục 1, 2);

- Lớp 9 ôn thi THPT.

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Sáu

Ngày 19/5

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường;

- Lớp 9 ôn thi THPT.

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Bảy

Ngày 20/5

- In sổ điểm lớp, xác nhận thông tin đóng dấu giáp lai khối 6, 7, 8;

- Lớp 6, 7, 8 học bình thường và hoàn thành chương trình học kỳ II;

- Lớp 9 ôn thi THPT.

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Chủ Nhật

Ngày 21/5

- Lớp 9 ôn thi THPT;

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Hai

Ngày 22/5

- Phòng GDĐT báo cáo kết quả tốt nghiệp THCS về Sở GDĐT;

- Giáo viên hoàn thành thông tin trong học bạ khối 6, 7, 8;

- Lớp 9 ôn thi THPT;

- Các trường nộp danh sách giáo viên coi thi lớp 10 THPT qua email;

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Ba

Ngày 23/5

- Lớp 9 ôn thi THPT;

- GVCN cho lớp sinh hoạt bình bầu thi đua, hướng dẫn học sinh lớp 9 viết lời chi ân.

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Tư

Ngày 24/5

- Lớp 9 ôn thi THPT;

- Kiểm kê thư viện, thiết bị, CSVC.

- Nộp hồ sơ cho HS thi vào lớp 10

-GVCN tổ chức tổng kết lớp gửi biên bản về nhà trường cho hiệu trưởng

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Năm

Ngày 25/5

- Lớp 9 ôn thi THPT;

- Kiểm kê thư viện, thiết bị, CSVC.

- 7h 30' Tổng kết tổ chuyên môn, bình bầu thi đua cuối năm, đánh giá viên chức.( Hảo , Yến , Kiên )

- 13h 30' họp ban thi đua: Thành phần trong quyết định

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

- Lớp 6,7,8 hoàn thành chương trình năm học

Thứ Sáu

Ngày 26/5

- Lớp 9 ôn thi THPT;

- 7h 30' Tổ chuyên môn họp đánh giá viên chứ, chuẩn ht;PHT, GV.( Hảo , Yến , Kiên )

- Đ/c Nhuần: Thu hồ sơ cá nhân giáo viên, các đầu việc phục vụ lưu trữ;

- Hiệu trưởng hoàn thành ký học bạ khối 6, 7, 8.

- Đoàn đội hoàn thành bàn giao học sinh về địa phương( Ngoan - T.Yến )

-13h30' Chuẩn bị CSVC, phần thưởng, báo cáo cho ngày tổng kết năm học: Đ/c Hiền , Thơ, Khoa, Ngoan, Phương, Yến, Thu, Kiên, Nhuần, Mến

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Bảy

Ngày 27/5

- 7h 30'  tổ chức tổng kết năm học;

- Lớp 9 ôn thi THPT.

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Chủ Nhật

Ngày 28/5

- Lớp 9 ôn thi THPT

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Hai

Ngày 29/5

 Đ/c Nhuần: Nộp báo cáo đánh giá viên chức về phòng Giáo dục

- GVCN nộp học bạ về văn thư quản lý

- Đ/c Hiền hoàn thành viết báo cáo tổng kết về PGD - ĐT

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Ba

Ngày 30/5

- GVCN nộp học bạ về văn thư quản lý

- Khối 8 học nghề buổi chiều: Đ/c Khoa , Hảo , GV TT- GDHND

Thứ Tư

Ngày 31/5

- Đ/c Nhuần Nộp Báo cáo TK năm học về Phòng qua email và bản có dấu đỏ.

1.23/6

- Học sinh thi vào THPT

04/6

- Học nghề phổ thông

 

Chú ý: CBGV,NV thường xuyên theo dõi website của trường để thực hiện.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiền


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngoại khóa An toàn giao thông năm 2017 Trong những năm gần đây, an toàn giao thông đã trở thành một vấn đề trọng điểm, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Hàng năm số người tử von ... Cập nhật lúc : 8 giờ 53 phút - Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Xem chi tiết
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 54 /QĐ-THCSCB Ngày 12 tháng 10 năm ... Cập nhật lúc : 10 giờ 8 phút - Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Năm học 2017- 2018 (Kèm theo Kế hoạch Liên tịch số: /KH-HNCBVC, ngày 06/ 9 / 2017 của CTCĐ và Hiệu trưởng) ... Cập nhật lúc : 13 giờ 42 phút - Ngày 14 tháng 9 năm 2017
Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 - 2018 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiề ... Cập nhật lúc : 9 giờ 9 phút - Ngày 15 tháng 7 năm 2017
Xem chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017 - 2018 Kính thưa các bậc phụ huynh học sinh ! Căn cứ Kế hoạch số 255/PGD- THCS ngày 17/5/2017 của Phòng GD&ĐT Bình Giang về việc ban ... Cập nhật lúc : 9 giờ 3 phút - Ngày 15 tháng 7 năm 2017
Xem chi tiết
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017 Thời gian Nội dung công việc Thứ Hai Ngày 01/5 - Các trường nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động. Thứ Ba Ngày 02/5 - Các trường nghỉ bù ngày 30/4. Thứ Tư Ngà ... Cập nhật lúc : 10 giờ 14 phút - Ngày 5 tháng 5 năm 2017
Xem chi tiết
" Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn luôn nhớ và sử dụng hai từ " Cảm ơn" và '' xin lỗi". Những em nào chưa biết cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra chúng ta cũng như chưa nói lời xin lỗi khi chúng ... Cập nhật lúc : 22 giờ 30 phút - Ngày 10 tháng 4 năm 2017
Xem chi tiết
TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU RẰM THÁNG 8 NĂM 2015 Hôm nay hồi 17h30' ngày 26 tháng 9 năm 2015 thứ 7 ( ngày 14/8 âm lịch ) Trường THCS Cổ Bì tổ chức vui tết trung thu rằm thá ... Cập nhật lúc : 8 giờ 15 phút - Ngày 30 tháng 9 năm 2015
Xem chi tiết
DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC: 2015 - 2016 Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các thầy - cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến! Vậy là một mùa hè đã qua, và mùa thu đã đế ... Cập nhật lúc : 9 giờ 41 phút - Ngày 7 tháng 9 năm 2015
Xem chi tiết
Lễ kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2014 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 10 phút - Ngày 14 tháng 4 năm 2014
Xem chi tiết
1234
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề kiểm tra học kì II năm học 18-19- Môn Tiếng anh 9
Đề kiểm tra học kì II năm học 18-19- Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì II- Môn Toán 9
Đề + HDC Ngữ văn giữa kì 2 năm học 18-19
Đề + HDC Toán giữa kì 2 năm học 18-19
Đề + HDC Tiếng anh thi thử lần 2 năm học 18-19
Đề + HDC Toán thi thử lần 2 năm học 18-19
Đề Ngữ văn thi thử lần 2 năm học 18-19
Đệ + HDC Ngữ văn thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019
Đệ + HDC Tiếng Anh thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019
Đệ + HDC Toán thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN NGỮ VĂN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN TOÁN
Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019
1234567
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thời khóa biểu thực hiện từ 23 tháng 9 năm 2019
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 03 tháng 9 năm 2019
PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
Kế hoạch dạy hướng nghiệp năm học 2018-2019
Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2018-2019
Kế hoạch dạy 7 buổi / tuần năm học 2018-2019
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2018-2019
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018-2019
Kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2018-2019
Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019
Dự thảo Nghị quyết tháng 3 năm 2018
HD chấm SK năm học 2017-2018
Hướng dẫn viết SK năm học 2017-2018
KẾ HOẠCH KIÊM TRA HỌC KÌ I CỦA thcs cỔ bÌ
12345